SPLOŠNI PODATKI

Naziv javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
Sedež zavoda Majnikova 1, 1310 Ribnica
Direktorica Lidija Šmalc, dr. med. spec.
Pomočnica direktorice za zdravstveno nego Milena Krajec, vms
Matična številka 5169992
ID za DDV SI 99071703
Registrska številka 50460376
Št. podračuna pri UJP 01304-6030923812
Telefonska številka +386(0)1 837 22 00
Fax +386(0)1 836 10 57
Elektronska pošta info@zdribnica.si
Odgovorna uradna oseba Lidija Šmalc, dr.med.spec.
Ustanoviteljice zavoda Občine: Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Velike Lašče