Direktor:

Andrej Lampe

Telefon: 01/ 837-22-18

E-mail: andrej.lampe@zdribnica.si

 

Pomočnica direktorice – glavna sestra:

Karpov Maša ,dms

Telefon: 01/837-22-22

E-mail: masa.karpov@zdribnica.si

 

Vodja osnovne zdravstvene dejavnosti in NMP:

Lušin Justina,dr.med.spec.šol.med.

Telefon: 01/837-22-50

E-mail: justina.lusin@zdribnica.si

 

Vodja zobozdravstvene službe:

Košir Mohar Ida,dr.dent.med.

Telefon: 01/836-70-88

E-mail: ida.kosir@zdribnica.si

 

Vodja diagnostičnega laboratorija:

Tomaž Vargazon, univ. dipl. biokemik, spec. med. biokemije

Telefon: 01/837-22-53

E-mail:laboratorij@zdribnica.si

 

Vodja patronažne službe:

Troha Renata,dms

Telefon: 01/320-57-60

E-mail:patronaza.loski-potok@zdribnica.si

 

Računovodstvo:

Teja Haber, mag. ekon. in poslovnih ved

Telefon: 01/837-22-18

E-mail: teja.haber@zdribnica.si