ORDINACIJSKI ČAS

SPLOŠNA AMBULANTA VELIKE LAŠČE

Starc Vidrih Milenka,dr.med.spec.druž.med.
ORDINACIJSKI ČAS
ORDINACIJSKI ČAS

REFERENČNA AMBULANTA VELIKE LAŠČE

Starc Vidrih Milenka,dr.med.spec.druž.med.
ORDINACIJSKI ČAS
ORDINACIJSKI ČAS

SPLOŠNA AMBULANTA VELIKE LAŠČE

Kastelic Davorin,dr.med.spec.druž.med.
ORDINACIJSKI ČAS
ORDINACIJSKI ČAS

REFERENČNA AMBULANTA VELIKE LAŠČE

Kastelic Davorin,dr.med.spec.druž.med.
ORDINACIJSKI ČAS
ORDINACIJSKI ČAS

PATRONAŽNA SLUŽBA VELIKE LAŠČE

Godec Petra,dms, Bavdek Martina,vms
ORDINACIJSKI ČAS

ANTIKOGULANTNA AMBULANTA

ORDINACIJSKI ČAS
ORDINACIJSKI ČAS