Ustanovitelji Zdravstvenega doma dr.Janeza Oražma Ribnica so:  

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

Občina Sodražica, Trg 25.maja 3, Sodražica

Občina Loški Potok, Hrib 17, Loški Potok

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, Velike Lašče 

 

Zavod je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr.Janeza Oražma Ribnica Ur.list RS. št. 117/2008, strani od 15639 do 15643  in je dostopen na spletnem naslovu http://www.uradni-list.si/_pdf/2008/Ur/u2008117.pdf) za izvajanje zdravstvene dejavnosti za potrebe občin ustanoviteljic.