SVET ZAVODA  Zdravstvenega doma dr.Janeza Oražma Ribnica:

  1. Đorđevski Aleksandar, dr. med. spec.
  2. Troha Renata, dms
  3. Divjak Daniel
  4. Klavdija Lovšin Mihajlovič
  5. Luka Ilc
  6. Košmerl Vinko
  7. Vetrih Darja
  8. Pečnik Barbara

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Svet zavoda šteje osem članov: dva predstavnika delavcev zavoda, en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov in  pet predstavnikov ustanoviteljev ( dva predstavnika Občine Ribnica, en predstavnik Občine Loški Potok,  en predstavnik Občine Sodražica in en predstavnik Občine Velike Lašče).