Poslovno poročilo je dostopno na spodnji povezavi:

LETNO POROČILO 2018