NAŠE POSLANSTVO

VIZIJA

Zdravstveni dom Ribnica ostaja temeljni izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni vključno z izvajanjem nujne medicinske pomoči na območju občine Ribnice in ostalih občin ustanoviteljic.

POSLANSTVO

Naše osnovno poslanstvo je v tem, da nudimo svoje storitve na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo odgovorni za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije varovancev ter zagotavljanju neprekinjene službe nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti in dežurstev. Vse to opravljamo v korist in zadovoljstvo naših uporabnikov – pacientov.

VREDNOTE

1. Kakovost:
Spodbujanje aktivnosti in uvajanje sprememb, ki bodo pripeljale do varnejše in visoko kakovostne zdravstvene obravnave.

2. Učinkovitost:
Iskanje novih sodobnih oblik dela tako na področju dvigovanja zdravstvenih storitev kot iskanju optimalnih stroškov in izvajanju programov oz. dela.

3. Ustvarjalnost:
Vzpodbujanja sodelavcev, da spregovorijo o svojih idejah in jih, če so prave, tudi udejanijo. Skupaj vedno znova iščemo nove in boljše poti za zadovoljstvo naših uporabnikov.

4. Zaupanje:
Izvajalci zdravstvenih storitev s kakovostnim delom opravičujemo zaupanje pacientov.

5. Etične norme:
V zdravstveni dejavnosti in zdravstvenih poklicih ravnamo skladno z etičnimi normami.

20.4.2016

direktor Andrej Lampe