OPREDELJEVANJE NOVIH PACIENTOV

DEJAVNOST: SPLOŠNA AMBULANTA, AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE

Zap. št. NIJZ št. zdravnika IZBRANI OSEBNI ZDRAVNIK Število opredeljenih pacientov na dan 31.01.2019 Opredeljuje nove paciente

DA /NE

Lokacija
1. 07685 LIDIJA ŠMALC 2107 DA po osebnem dogovoru z zdravnikom RIBNICA
2. 09730 NATAŠA CURL 2023 NE RIBNICA
3. 06772 ANDREJA RAKO PRIČETEK DELA 15.4.2019 DA RIBNICA
4. 07739 MATJAŽ KOLENC   419

delež v SA   20%

DA RIBNICA
5. 04906 PETER RUS 1649 DA LOŠKI POTOK
6. 07140 NIVES PRELESNIK  1506 DA po osebnem dogovoru z zdravnikom SODRAŽICA
7. 08445 STARC VIDRIH MILENKA 1559 DA po osebnem dogovoru z zdravnikom VELIKE LAŠČE
8. 06790 KASTELIC DAVORIN 1750 DA po osebnem dogovoru z zdravnikom VELIKE LAŠČE

OPREDELJEVANJE NOVIH PACIENTOV

DEJAVNOST :  OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA

Zap. št. IZBRANI OSEBNI ZDRAVNIK ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB  NA DAN 31.01.2019 OPREDELJJUJE NOVE PACIENTE DA /NE Lokacija
1. ALEKSANDAR ĐORĐEVSKI 1194 DA po osebnem dogovoru pri zdravniku RIBNICA
2. JUSTINA LUŠIN 2027 DA po osebnem dogovoru pri zdravniku RIBNICA

OPREDELJEVANJE NOVIH PACIENTK

DEJAVNOST: DISPANZER ZA ŽENSKE

Zap. št. IZBRANI OSEBNI ZDRAVNIK Število opredeljenih pacientk na dan 31.01.2019 Opredelje nove paciente

DA / NE

Lokacija
1. JOŽEF BERTOLE 1258 DA RIBNICA
2. TANJA JORDAN   894 DA RIBNICA
3. IRENA KIRAR FAZARINC   364 DA RIBNICA

OPREDELJEVANJE NOVIH PACIENTOV

DEJAVNOST: ZOBOZDRAVSTVO MLADINA DO 19. LETA  IN ODRASLI OD 19.LETA DALJE

Zap. št. Priimek in ime zdravnika Število opredeljenih na dan 31.01.2019 Opredeljuje nove paciente

DA /NE

Lokacija
1. Avdispahič Vesna 1525 DA mladino in odrasle SODRAŽICA
2. Ganić Linda 1605 DA mladino in odrasle RIBNICA
3. Košir Mohar Ida 1432 DA mladino in odrasle LOŠKI POTOK