OPREDELJEVANJE NOVIH PACIENTOV

DEJAVNOST: SPLOŠNA AMBULANTA, AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE

Zap. št. NIJZ št. zdravnika IZBRANI OSEBNI ZDRAVNIK Število opredeljenih pacientov na dan 10.6.2019 Opredeljuje nove paciente

DA /NE

Lokacija
1. 07685 LIDIJA ŠMALC 2188 NE RIBNICA
2. 09730 NATAŠA CURL 2020 NE RIBNICA
3. 06772 ANDREJA RAKO 733 DA RIBNICA
4. 07739 MATJAŽ KOLENC   426

delež v SA   20%

DA RIBNICA
5. 04906 PETER RUS 1712 DA LOŠKI POTOK
6. 07140 NIVES PRELESNIK  1557 NE SODRAŽICA
7. 08445 STARC VIDRIH MILENKA 1559 NE VELIKE LAŠČE
8. 06790 KASTELIC DAVORIN 1731 NE VELIKE LAŠČE

OPREDELJEVANJE NOVIH PACIENTOV

DEJAVNOST :  OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA

Zap. št. IZBRANI OSEBNI ZDRAVNIK ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB  NA DAN 10.6.2019 OPREDELJJUJE NOVE PACIENTE DA /NE Lokacija
1. ALEKSANDAR ĐORĐEVSKI 1214 DA po osebnem dogovoru pri zdravniku RIBNICA
2. JUSTINA LUŠIN 1996 DA po osebnem dogovoru pri zdravniku RIBNICA

OPREDELJEVANJE NOVIH PACIENTK

DEJAVNOST: DISPANZER ZA ŽENSKE

Zap. št. IZBRANI OSEBNI ZDRAVNIK Število opredeljenih pacientk na dan 10.6.2019 Opredelje nove paciente

DA / NE

Lokacija
1. JOŽEF BERTOLE 1341 DA RIBNICA
2. MARJETA KOŠIR   53 DA RIBNICA
3. IRENA KIRAR FAZARINC   474 DA RIBNICA

OPREDELJEVANJE NOVIH PACIENTOV

DEJAVNOST: ZOBOZDRAVSTVO MLADINA DO 19. LETA  IN ODRASLI OD 19.LETA DALJE

Zap. št. Priimek in ime zdravnika Število opredeljenih na dan 10.6.2019 Opredeljuje nove paciente

DA /NE

Lokacija
1. Avdispahič Vesna 1526 DA mladino in odrasle SODRAŽICA
2. Ganić Linda 1645 DA mladino in odrasle RIBNICA
3. Košir Mohar Ida 1437 DA mladino in odrasle LOŠKI POTOK