Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica

Majnikova 1

1310 Ribnica

ČAKALNE DOBE

Na podlagi novega Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah Uradni list RS, št.3/2018 in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah Uradni list RS št.55/2017, je Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica določil pooblaščene  osebe za vodenje čakalnih seznamov, ki skladno s 15 č členom ZPacP-A na svoji spletni strani in na vidnem mestu v čakalnici obveščajo oblike, čas naročanja, kontaktne podatke izvajalca zdr. dejavnosti, najkrajše čakalne dobe po posamezni stopnji nujnosti za vse zdravstvene storitve, pri katerih obstaja čakalna doba, in podatke o pooblaščenih osebah, ki vodijo ČS.

Pacient se za prvi pregled (zdravstveno storitev) lahko naroči osebno v ordinaciji, po telefonu, če ima pacient elektronsko napotno listino (e- Napotnico), izvajalcu sporoči številko napotne listine in ZZZS številko, po pošti in za specialistični pregled pri okulistu in diabetologu elektronsko preko sistema eNaročanje na povezavi: narocanje.ezdrav.si

Pacienta se uvrsti na čakalni seznam v petih dneh po predložitvi napotne listine. O uvrstitvi in posledicah zaradi neopravičene odsotnosti od termina se pacienta obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam oz. določitve termina pregleda.

Pacient odpove termin le enkrat v okviru iste napotitve najpozneje 10 dni pred izvedbo storitve v okviru stopnje nujnosti hitro in redno.

V primeru neopravičene odsotnosti pacienta, se ga črta iz ČS in napotna listina preneha veljati.

Ponovno se lahko uvrsti na ČS za to storitev po preteku treh mescev .

Čakalna doba je odvisna od STOPNJE NUJNOSTI (nujno, zelo hitro, hitro in redno).

Odgovorni osebi za poročanje o čakalnih dobah v spletno aplikacijo čakalne dobe sta Klemen Nose dipl. fizioterapevt (nadomešča Teja Pakiž, dipl. fizioterapevtka ) in   vodja zobozdravstva Ida Košir Mohar dr. dent. med.(nadomešča Linda Ganić, dr.dent.med.)

 

SPECIALISTIČNA

AMBULANTA

Izvajalec Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov in naročanje Stopnja nujnosti za prvi pregled (hitro/redno) Naročanje
OKULISTIČNA AMBULANTA MARIA J. AVGUŠTIN, dr. med.spec. oftalmolog Mojca Lavrič, zt

 zelo hitro do 14 dni, hitro do 90 dni, redno do 235 dni

 

 osebno in po telefonu tel. 01/837 22 47 ČETRTEK  od 07:00 – 12:00

 osebno v času ambulante   ponedeljek in sredo 12:00 – 14:00

po pošti: Okulistična ambulanta , ZD Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribnica

po elektronski pošti

okulisticna.ambulanta@zdribnica.si

DIABETOLOŠKA AMBULANTA MILENA ŠTERBENC, dr. med. spec. spl. med. Mojca Lavrič, zt

 zelo hitro do 14 dni, hitro do 90 dnI, redno do 110 dni

 

osebno in po telefonu tel. 01/837 22 46 TOREK od 13:00 -15:00 in

VSAK DRUGI PETEK  dop.

 07:00 – 08:00 in od 13:30 – 14:30

 

po elektronski pošti

diabetoloska.ambulanta@zdribnica.si

po pošti: Diabetološka ambulanta, ZD Ribnica, Majnikova1, 1310 Ribnica

FIZIOTERAPIJA

KLEMEN NOSE, dipl. fizioterapevt

ANJA STARIČ, dipl. fizioterapevtka

SLAĐANA BUBANJA dipl.

fizioterapevtka

TEJA PAKIŽ, dipl. fizioterapevtka

Klemen Nose, dipl. fizioterapevt

(nadomešča Teja Pakiž, dipl. fizioterapevtka)

 zelo hitro do 55 dni, hitro do 87 dni, redno do 117 dni

osebno in po telefonu v delovnem času fizioterapije

Tel.št. 01/837 22 65

po elektronski pošti

fizioterapija@zdribnica.si

po pošti: Fizioterapija, ZD Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribnica

AMBULANTA Izvajalec Odgovorna oseba za vodenje  čakalnih seznamov Stopnja nujnosti za prvi pregled                  (zelo hitro/hitro/redno) Naročanje
ORTODONT

 dr. MARINKO VIDOŠEVIČ

spec.  čelj.  ortodontije

Marjana Vesel, zt

zelo hitro do 300 dni

hitro do 360 dni

 redno do 660 dni

osebno v času ambulante

po telefonu 070/7770438 v

TOREK dop. od 11:00 do 14:30 ure

po elektronski pošti

ortodontija@zdribnica.si

po pošti : Ortodontija, ZD Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribnica

ZOBNA AMBULANTA ZA ODRASLE  RIBNICA LINDA GANIĆ,dr. dent. med. Nada Pintar, zob. asistentka

do 120 dni za začetek zdravljenja

do 365 dni za protetiko po končani sanaciji zobovja

osebno in po telefonu v času ambulante tel.

01/837 22 26

po elektronski pošti zobna.ribnica@zdribnica.si

po pošti: ZA ZD Ribnica,

Majnikova 1, 1310 Ribnica

ZOBNA AMBULANTA ZA OTROKE RIBNICA LINDA GANIĆ, dr. dent. med. Nada Pintar , zob. asistentka

do 90 dni  za začetek zdravljenja

 

osebno in po telefonu v času ambulante tel. 01/837 22 26

po elektronski pošti zobna.ribnica@zdribnica.si

po pošti: ZA ZD Ribnica,

Majnikova 1, 1310 Ribnica

ZOBNA AMBULANTA ZA ODRASLE IN MLADINO ZP LOŠKI POTOK 

IDA KOŠIR MOHAR, dr. dent. med.

(daljšo odsotnost nadomešča

Lea Žgur, dr. dent. med.)

Irena Lavrič, zob. asistentka

 do 120 dni za začetek zdravljenja odrasli, do 90 dni otroci

 do  365 dni za protetiko po  končani sanaciji    zobovja

osebno in po telefonu v času ambulante 01/8367088

po elektronski pošti

zobna.loskipotok@zdribnica.si

po pošti: ZA ZP Loški Potok, Hrib 102,1310 Loški Potok

ZOBNA AMBULANTA ZA ODRASLE IN MLADINO  ZP SODRAŽICA VESNA AVDISPAHIĆ, dr. dent. med. Irena Vesel, zob. asistentka

do 120 dni za začetek zdravljenja odrasli, do 90 dni otroci

do 365 dni za protetiko po končani sanaciji zobovja

osebno in po telefonu v času ambulante 01/8366321

po elektronski pošti

zobna.sodrazica@zdribnica.si

po pošti: ZA ZP Sodražica, CNO 16, 1317 Sodražica

 

URNIKI DELA posameznih ambulant so objavljeni na vratih ordinacij posameznih ambulant in na spletni strani www.zdribnica.si

Čakalne dobe so informativne narave.

Dnevne spremembe lahko spremljate za specialistične ambulante (okulist, diabetolog, ortodont) in fizioterapijo preko portala cakalnedobe.ezdrav.si

Za naročilo na pregled, prosimo kontaktirajte željeno ambulanto.

Datum posodobitve: 10.4.2019