Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica

Majnikova 1

1310 Ribnica

ČAKALNE DOBE

Na podlagi novega Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah Uradni list RS, št.3/2018 in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah Uradni list RS št.55/2017, je Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica določil pooblaščene  osebe za vodenje čakalnih seznamov, ki skladno s 15 č členom ZPacP-A na svoji spletni strani in na vidnem mestu v čakalnici obveščajo oblike, čas naročanja, kontaktne podatke izvajalca zdr. dejavnosti, najkrajše čakalne dobe po posamezni stopnji nujnosti za vse zdravstvene storitve, pri katerih obstaja čakalna doba, in podatke o pooblaščenih osebah, ki vodijo ČS.

Pacient se za prvi pregled (zdravstveno storitev) lahko naroči osebno v ordinaciji, po telefonu, če ima pacient elektronsko napotno listino (e- Napotnico), izvajalcu sporoči številko napotne listine in ZZZS številko, po pošti in za specialistični pregled pri okulistu in diabetologu elektronsko preko sistema eNaročanje na povezavi: narocanje.ezdrav.si

Pacienta se uvrsti na čakalni seznam v petih dneh po predložitvi napotne listine. O uvrstitvi in posledicah zaradi neopravičene odsotnosti od termina se pacienta obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam oz. določitve termina pregleda.

Pacient odpove termin le enkrat v okviru iste napotitve najpozneje 10 dni pred izvedbo storitve v okviru stopnje nujnosti hitro in redno.

V primeru neopravičene odsotnosti pacienta, se ga črta iz ČS in napotna listina preneha veljati.

Ponovno se lahko uvrsti na ČS za to storitev po preteku treh mescev .

Čakalna doba je odvisna od STOPNJE NUJNOSTI (nujno, zelo hitro, hitro in redno).

Odgovorni osebi za poročanje o čakalnih dobah v spletno aplikacijo čakalne dobe sta Klemen Nose dipl. fizioterapevt in vodja zobozdravstva Ida Košir Mohar dr. dent. med.(nadomešča Linda Ganić, dr.dent.med.)

 

SPECIALISTIČNA

AMBULANTA

Izvajalec Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov in naročanje Stopnja nujnosti za prvi pregled (hitro/redno) Naročanje
OKULISTIČNA AMBULANTA MARIA J. AVGUŠTIN, dr. med.spec. oftalmolog Mojca Lavrič, zt  zelo hitro do 14 dni, hitro do 90 dni, redno do 235 dni

 

 osebno in po telefonu tel. 01/837 22 47 ČETRTEK  od 07:00 – 12:00

 osebno v času ambulante   ponedeljek in sredo 12:00 – 14:00

po pošti: Okulistična ambulanta , ZD Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribnica

po elektronski pošti

okulisticna.ambulanta@zdribnica.si

DIABETOLOŠKA AMBULANTA MILENA ŠTERBENC, dr. med. spec. spl. med. Mojca Lavrič, zt  zelo hitro do 14 dni, hitro do 90 dnI, redno do 110 dni

 

osebno in po telefonu tel. 01/837 22 47 TOREK od 13:00 -15:00 in

VSAK DRUGI PETEK  dop.

 07:00 – 08:00 in od 13:30 – 14:30

 

po elektronski pošti

diabetoloska.ambulanta@zdribnica.si

po pošti: Diabetološka ambulanta, ZD Ribnica, Majnikova1, 1310 Ribnica

FIZIOTERAPIJA KLEMEN NOSE, dipl. fizioterapevt

ANJA STARIČ, dipl. fizioterapevtka

SLAĐANA BUBANJA dipl. fizioterapevtka

JANA KNAVS, dipl. fizioterapevtka

Klemen Nose, dipl. fizioterapevt  zelo hitro do 46 dni, hitro do 81 dni, redno do 122 dni osebno in po telefonu v delovnem času fizioterapije

Tel.št. 01/837 22 65

po elektronski pošti

fizioterapija@zdribnica.si

po pošti: Fizioterapija, ZD Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribnica

AMBULANTA Izvajalec Odgovorna oseba za vodenje  čakalnih seznamov Stopnja nujnosti za prvi pregled                  (zelo hitro/hitro/redno) Naročanje
ORTODONT  dr. MARINKO VIDOŠEVIČ

spec.  čelj.  ortodontije

Tadič Mateja, zobna asistentka zelo hitro do 300 dni

hitro do 360 dni

 redno do 660 dni

osebno v času ambulante

po telefonu 070/7770438 v

TOREK dop. od 11:00 do 14:30 ure

po elektronski pošti

ortodontija@zdribnica.si

po pošti : Ortodontija, ZD Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribnica

ZOBNA AMBULANTA ZA ODRASLE  RIBNICA LINDA GANIĆ,dr. dent. med. Nada Pintar, zob. asistentka do 120 dni za začetek zdravljenja

do 365 dni za protetiko po končani sanaciji zobovja

osebno in po telefonu v času ambulante tel.

01/837 22 26

po elektronski pošti zobna.ribnica@zdribnica.si

po pošti: ZA ZD Ribnica,

Majnikova 1, 1310 Ribnica

ZOBNA AMBULANTA ZA OTROKE RIBNICA LINDA GANIĆ, dr. dent. med. Nada Pintar , zob. asistentka do 90 dni  za začetek zdravljenja

 

osebno in po telefonu v času ambulante tel. 01/837 22 26

po elektronski pošti zobna.ribnica@zdribnica.si

po pošti: ZA ZD Ribnica,

Majnikova 1, 1310 Ribnica

ZOBNA AMBULANTA ZA ODRASLE IN MLADINO ZP LOŠKI POTOK  IDA KOŠIR MOHAR, dr. dent. med.

(daljšo odsotnost nadomešča

Lea Žgur, dr. dent. med.)

Irena Vesel, zob. asistentka  do 120 dni za začetek zdravljenja odrasli, do 90 dni otroci

 do  365 dni za protetiko po  končani sanaciji    zobovja

osebno in po telefonu v času ambulante 01/8367088

po elektronski pošti

zobna.loskipotok@zdribnica.si

po pošti: ZA ZP Loški Potok, Hrib 102,1310 Loški Potok

ZOBNA AMBULANTA ZA ODRASLE IN MLADINO  ZP SODRAŽICA VESNA AVDISPAHIĆ, dr. dent. med. Marjana Vesel, zt do 120 dni za začetek zdravljenja odrasli, do 90 dni otroci

do 365 dni za protetiko po končani sanaciji zobovja

osebno in po telefonu v času ambulante 01/8366321

po elektronski pošti

zobna.sodrazica@zdribnica.si

po pošti: ZA ZP Sodražica, CNO 16, 1317 Sodražica

 

URNIKI DELA posameznih ambulant so objavljeni na vratih ordinacij posameznih ambulant in na spletni strani www.zdribnica.si

Čakalne dobe so informativne narave.

Dnevne spremembe lahko spremljate za specialistične ambulante (okulist, diabetolog, ortodont) in fizioterapijo preko portala cakalnedobe.ezdrav.si

Za naročilo na pregled, prosimo kontaktirajte željeno ambulanto.

Datum posodobitve: 24.6.2019