ORDINACIJSKI ČAS

SPLOŠNA AMBULANTA LOŠKI POTOK

Rus Peter,dr.med.spec.druž.med.
ORDINACIJSKI ČAS
ORDINACIJSKI ČAS

REFERENČNA AMBULANTA LOŠKI POTOK

Rus Peter,dr.med.spec.druž.med.
ORDINACIJSKI ČAS
ORDINACIJSKI ČAS

ZOBOZDRAVSTVO ODRASLIH LOŠKI POTOK

Košir Mohar Ida,dr.dent.med.
ORDINACIJSKI ČAS
ORDINACIJSKI ČAS

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO LOŠKI POTOK

Košir Mohar Ida,dr.dent.med.
ORDINACIJSKI ČAS
ORDINACIJSKI ČAS

PATRONAŽNA SLUŽBA LOŠKI POTOK

Troha Renata,dms
ORDINACIJSKI ČAS

ANTIKOGULANTNA AMBULANTA

ORDINACIJSKI ČAS
ORDINACIJSKI ČAS
ORDINACIJSKI ČAS

AMBULANTA V DSO LOŠKI POTOK

Rus Peter,dr.med.spec.druž.med.
ORDINACIJSKI ČAS